aplikační technika a smáčedla

duo


Jak fungují smáčedla?

Jak fungují smáčedla?

Čistá voda má vysoké povrchové napětí 74 mN.m.-1 (dyn), a proto tvoří velké kapky. Tyto kapky mají malý povrch, špatně pokrývají hořlavinu a vzhledem ke své velikosti nemohou zatékat dovnitř hořícího materiálu. Tak dochází pouze k povrchovému hašení, voda z povrchu rychle stéká a materiál se znovu rozhoří. Voda ošetřená smáčedlem má výrazně snížené povrchové napětí 20  mN.m.-1 (dyn) až 40  mN.m.-1 (dyn), tvoří velmi malé kapky, které mají schopnost vytvářet souvislou tenkou vrstvu vody na povrchu (vodní film) a zároveň dobře zatékají do hloubky materiálu. Vodní film má velmi velký povrch, ze kterého dochází k odpařování a materiál je intenzivně ochlazován. Následkem toho je hašení efektivnější a rychlejší.

Tuhé smáčedlo KTS DUO - test účinnosti - Tuhé smáčedlo KTS DUO - test účinnosti YOUTUBE  Tuhé smáčedlo KTS DUO - test účinnosti VIMEO


Příjem objednávek

Komunikace se zákazníky

Monika Radováe-mail: obchod@hasebnitechnika.cz
gsm: +420 702 272 155
HASEBNITECHNIKA.CZ