aplikační technika a smáčedla

duo


Kartuše tuhého smáčedla KTS DUO

Kartuše tuhého smáčedla KTS DUO

je nová, účinnější verze tuhého smáčedla, jehož přiměšováním do vody při hasebním zákroku je dosahováno vyšší efektivity hašení díky zvýšené smáčivosti vody, lepšímu pronikání vody do hloubky hořícího materiálu a vyššímu chladícímu efektu. To vede ke zkrácení doby hašení a zabránění dalšímu rozvoji hoření.
I při zkrácené délce kartuše bylo dosaženo vysoké vydatnosti a zvětšením omývané plochy zlepšení její počáteční účinnosti.

Kartuše KTS DUO jsou aktuálně dodávány ve čtyřech velikostech, kartuše KTS DUO Standard o rozměrech 50 x 130 mm a 50 x 260 mm pro přiměšovače řazené do vodního proudu B a C a kartuše KTS DUO Mini o rozměrech 32 x 130 mm a 32 x 90 mm pro přiměšovače pro vodní proud D.

Kartuše tuhého smáčedla KTS DUO je určena především k hašení požárů třídy A. Její nejvhodnější použití je při hašení požárů zemědělských, travních a lesních porostů a rašelinišť, stohů, seníků a skládek, ale také bytů, skladů, výrobních a průmyslových provozů.

Velmi efektivní je hašení požárů pneumatik:
( video:Tuhé smáčedlo KTS DUO - test účinnosti YOUTUBE  Tuhé smáčedlo KTS DUO - test účinnosti VIMEO - Srovnání účinnosti hašení čistou vodou a vodou ošetřenou kartuší KTS DUO).

Hlavními výhodami kartuše tuhého smáčedla KTS DUO jsou zkrácení doby zásahu, výrazná úspora hasební vody a snížení jak přímých škod způsobených požárem, tak zejména následných škod způsobených vodou z hašení.

Kartuši tuhého smáčedla KTS DUO lze použí také ve všech typech přiměšovačů PTD 206 (jak v základní krátké verzi, tak i starší, prodloužené verzi přiměšovacího tubusu) nebo v kombinované proudnici s tubusem.

kartuše drážkovaná foto 1kartuše drážkovaná foto 2


Příjem objednávek

Komunikace se zákazníky

Monika Radová
+420 702 272 155
HASEBNITECHNIKA.CZ