aplikační technika a smáčedla

duo


Proudnice na střední pěnu PSD 350

Proudnice na střední pěnu PSD 350

Proudnice je určena k vedení hasebního zásahu střední pěnou s vysokou intenzitou dodávky pěny. Konstrukce proudnice zajišťuje zvýšený dostřik střední pěny. Proudnici lze použít i pro zásah pouze sprchovým vodním proudem. Díky velkému dostřiku pěny je možno nasadit proudnici ve větší vzdálenost od požářiště, což výrazně zvyšuje bezpečnost zasahujících hasičů.

Proudnice PSD 350 se doporučuje využít především:

  • pro požáry s hrozícím rozlivem hořlavé kapaliny
  • pro technologická zařízení v průmyslu (rafinérie, chemické výroby, lakovny, apod.)
  • pro sklady hořlavých kapalin
  • pro nehody a požáry dopravních prostředků s chemickými látkami, s velkým množstvím PHM

 


Příjem objednávek

Komunikace se zákazníky

Monika Radová
+420 702 272 155
HASEBNITECHNIKA.CZ