aplikační technika a smáčedla

duo


Kombinovaná pěnová proudnice PKD 2000 na těžkou a střední pěnu

Kombinovaná pěnová proudnice PKD 2000 na těžkou a střední pěnu

Proudnice je určena k vedení hasebního zásahu zároveň těžkou a střední pěnou z lafety nebo monitoru s vysokou intenzitou dodávky pěny. Střední pěna tvořená na sítu je nesena proudem těžké pěny tvořené v tubusu, který prochází sítem. Toto uspořádání zajišťuje zvýšený dostřik střední pěny.
Proudnici lze použít i pro zásah pouze sprchovým vodním proudem.

Kombinace těžké a střední pěny dodávané z jedné proudnice umožňuje použít těžkou pěnu jako vysoce účinné hasební médium a střední pěnu navíc i jako preventivní pokrývku v bezprostředním okolí požářiště. Díky velkému dostřiku pěny je možno nasadit proudnici ve větší vzdálenosti od požářiště, což výrazně zvyšuje bezpečnost zasahujících hasičů a také se snižuje riziko poškození techniky sálavým teplem.

Proudnice PKD 2000 se doporučuje využít především:

  • pro požáry s hrozícím rozlivem hořlavé kapaliny
  • pro technologická zařízení v průmyslu (rafinérie, chemické výroby, lakovny, apod.)
  • pro sklady hořlavých kapalin
  • pro nouzová přistání, nehody a požáry letadel
  • pro nehody a požáry dopravních prostředků s chemickými látkami, s velkým množstvím PHM

Příjem objednávek

Komunikace se zákazníky

Monika Radová
+420 702 272 155
HASEBNITECHNIKA.CZ