aplikační technika a smáčedla

duo


Přiměšovací tubus PTD 206 pro kartuše tuhého smáčedla KTS DUO

Přiměšovací tubus PTD 206 pro kartuše tuhého smáčedla KTS DUO

je účinné přiměšovací zařízení vyvinuté speciálně pro aplikaci tuhých smáčedel. Jeho konstrukce umožňuje efektivní omývání vložené kartuše tuhého smáčedla KTS DUO a rozpouštění účinných látek do protékající hasební vody. Protékající voda tak získává výrazně lepší smáčivé a hasící schopnosti. Přiměšovač se vyrábí ve dvou verzích – v základní, krátké verzi, pro kartuše KTS DUO a v prodloužené verzi pro použití dvou kartuší najednou, případně pro použití starších typů kartuší.

Přiměšovací tubus lze umístit přímo na výtlak z čerpadla nebo v případě více útočných proudů před rozdělovač. Malé rozměry a snadná obsluha usnadňují a zefektivňují hasební zásah.


Příjem objednávek

Komunikace se zákazníky

Monika Radová
+420 702 272 155
HASEBNITECHNIKA.CZ